Hovedside Tjenester Samarbeidspartnere FAQ Hvorfor bruke help4job Kontakt oss
VELKOMMEN

 

Help4job - øker HumanKapitalen gjennom rask og trygg vei til ny karriere

Help4job arbeider etter et helhetlig konsept for in-boarding, rekrutteringsprosessen, onboarding og offboarding / downzising / nedbemanningsprosesser og rådgivning og coaching som tjener bedrifter så vel som enkeltpersoner. Gjennom å fungere som speakingpartner og coaching hjelper vi herigjennom bedrifter til effektive rekrutterings- og nedbemanningsprosesser og enkeltpersoner til jobb.

Rekruttering av gode medarbeidere er av kritisk betydning for enhver virksomhet. Må virksomheten nedbemanne, er det av avgjørende betydning å håndtere dette profesjonelt. Det innebærer også støtte og hjelp til de medarbeiderne som må forlate virksomheten. Help4job er samarbeidspartneren som understøtter en profesjonell, kompetansebasert rekrutterings- og nedbemanningsprosess. God behandling av søkere til ny stilling og av medarbeidere som må slutte gir god bedriftsprofilering. Gjennom Campus events bidrar Help4job også til aktivt å sikre virksomheten de beste talenter og god profilering for framtidens ledere.

Help4job har 4 hovedområder:

Help4job - Search, Selection and Onboarding
- "Skaffer rett person til rett plass"

Help4job - Jobcoaching av yngre og seniorer (50+)
- "Gir effektiv vei til ny karriere"
Help4job - Downsizing/Outplacement (nedbemanning)
- "Skaper gode ambassadører"

Help4job - Campus-events
- "Skaper attraktivt omdømme"